Catalog / XINLGONG CONTACT US / XINLONG
  Contact us
  Feedback
  Sales net
 


Home  ->  Contact us


Zhejiang Xinlong Machinery Manufacturing Co., Ltd.

E-mail:zjxlxj@126.com

Tel:+86-577-65279828/65279838

Fax:+86-577-65279868

Contact Person: Wanhaihe

HP:+86-13587520115

 

  Zhejiang Xinlong Machinery Making Co., Ltd. Tel:+86-577-65279828/65279838 Fax:+86-577-65279868E-mail:zjxljx@126.com